Thursday, August 29, 2013

ഒരു സിറിയൻ ചരമയാത്ര....!!


മുല്ലപ്പു വിപ്ലവത്തിന്റെ മൂക്കു തുളക്കുന്ന രക്ത ഗന്ധമാണ് ഇന്ന് സിറിയ.മരണങ്ങൾ ഉഴറി നടക്കുന്നു.കുഞ്ഞ് മുഖങ്ങൾ അമ്മയുടെ മുലപ്പാലിന് നാവിട്ടു ചുഴറ്റുന്നു.രണ്ടു വർഷത്തെ അഭ്യന്തര യുദ്ധം ആ രാജ്യത്തെ ഒരു ശവപ്പറമ്പായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.ഇനിയൊരു അക്രമണം കൂടി വന്നാൽ സിറിയൻ മരണ സംഖ്യ  പതിമടങ്ങ് വർദ്ധിക്കും. 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...